תנאי שימוש והצהרת זכויות

נא לקרוא הצהרה זו ולאשר אותה:

למעט אם צויין אחרת במעמד ההזמנה, החוברת שרכשת הינה חוברת דיגיטלית בפורמט PDF והיא תישלח אליך לתיבת המייל (דוא”ל) שהזנת בעת רכישת החוברת.

הגישה לחוברת מוענקת לך על פי תנאי רכישתך של החוברת “נוסחת 5 השלבים להצלחה בנגינה”
הרישיון שניתן לך לגישה לתכנים הינו לשימושך האישי בלבד ואינו ניתן להעברה לכל גורם אחר.
כל המידע הכלול בחוברת “נוסחת 5 השלבים להצלחה בנגינה” ואופן עריכתו, העברתו, ניסוחו, אריזתו והגשתו הינם קניינו הבלעדי של יובל ביאליק ושל חברת “לנגן גיטרה בע”מ”.

חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לפרסם, לתרגם, לשכתב, לשווק, למכור, ללמד, לסחור
ו/או להעביר את תכני החוברת, בשלמותם ו/או בחלקם, בתשלום או בחינם, בכל דרך, תחת שמך או תחת שם אחר ללא אישור מפורש בכתב מיובל ביאליק.

כל התכנים המופיעים באתר זה מוגנים על פי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ,אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

לתשומת ליבך: תקופת האחריות לקבלת החזר כספי היא למשך 14 יום מיום רכישת החוברת.
במקרה של ביטול הרשמה, מכל סיבה שהיא, לאחר מועד זה, לא יינתן החזר כספי.
התנאי היחיד להחזר כספי במקרה של אי שביעות רצון במהלך 14 הימים הוא הורדת החוברת וצפייה בתכנים במלואם.
לא יינתן החזר כספי למי שלא צפה בתכנים ולא התנסה בתוכן החוברת.

הקריאה בחוברת “נוסחת 5 השלבים להצלחה בנגינה” והשימוש והיישום בתכניה הינה באחריותך בלבד.
יובל ביאליק, חברת “לנגן גיטרה בע”מ ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראיים לכל נזק שייגרם (ככל וייגרם) בעקבות שימוש בהנחיה, עצה, טיפ, תוכן, שיטה או הסבר שיובאו במהלך החוברת.

 

מדיניות פרטיות

מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע כניסתך לאתר.
אנו מתחייבים שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר, לגוף שלישי, במידה ותרשם לשירותים המוצעים באתר. באתר מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.
במסירת הפרטים על ידך באתר, יהיה יובל ביאליק רשאי, והינך מסכים לכך, כי מידי פעם בפעם יישלח אליך לתיבת הדואר האלקטרוני שמסרת, דואר אלקטרוני ובו מידע על פעילות יובל ביאליק וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע שיובל ביאליק עצמו מפרסם ובין אם מידע של יצרנים ו/או ספקים שיובל ביאליק משווק ו/או מפיץ את מוצריהם. באם אינך מעונין בקבלת דואר מסחרי כאמור, תוכל לבטל הסכמתך לגבי המשך קבלת דואר כאמור באמצעות לחיצה על כפתור הסרה בתחתית המסר או הודעה בכתב לכתובת דואר אלקטרוני [email protected]

יובל ביאליק וחברת “לנגן גיטרה בע”מ” רשאים להשתמש בנתונים שהוזנו על ידי המשתמש לשימוש מסחרי שלו. הנתונים, כפי שנמסרו על ידי המשתמש, ישמשו את מפעילי האתר לצורך פילוח המידע לרבות עיבודים סטטיסטיים.
המשתמש מסכים בזאת לשימוש במידע שהוכנס על ידו לצורך קבלת השירות המפורסם באתר, לרבות קבלת כל העדכונים הדרושים ו / או חומר מקצועי ו / או מידע פרסומי ו / או שיווק מידע מצדדים שלישיים איתם יש ל”לנגן גיטרה בע”מ” הסכם. ביטול ההסכם יבוצע על ידי מתן הודעה בכתב ליובל ביאליק. הביטול יהיה תקף רק לגבי פרסומים ממועד הביטול ואילך.

האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבינו. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה’עוגיות’ משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר במדורים באתר המחייבים רישום. משתמש שאינו רוצה לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, ראוי לזכור כי נטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. המשתמש יכול למחוק את ה-Cookies במחשבו בכל רגע. מומלץ לעשות זאת רק בתנאי שהמשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר יותאם להעדפותיו.

האתר עומד בתקני אבטחה PCI DSS

השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומובן כי יש לראות את האמור כמכוון לשני המינים.
כניסתך לאתר הקורס מהווה אישור והסכמה לתנאי הצהרה זו.

על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד