כתב ויתור לשימוש באתר

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלי סיבה מיוחדת, והם מתייחסים גם לנשים כמובן.
הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש הבאים, שכן הם מהווים הסכם מחייב. תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
בתנאים אלה, המונח “תוכן”,או “תכנים” כולל מידע מכל סוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) .

תנאי שימוש באתר

השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האתר בגין אופי השירותים שמציע האתר, אם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר.
המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו לו בגין השימוש באתר, לרבות צד שלישי, או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, מהשירותים המוצעים באתר או שיש אליהם גישה דרך האתר.
הנהלת האתר ו/או יובל ביאליק שומרים על זכותם לשנות מעת לעת את מבנה השירותים שמציע האתר, תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, לרבות הסרה ו/או הוספה של קישורים, אשר נכללו באתר, וכל היבט אחר הכרוך בהם, כל זאת ללא הודעה מראש. שינויים אלה יתחשבו, בין השאר, באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים אחרים. שינויים כאלה עלולים לעורר אי-נוחות או תקלות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או יובל ביאליק עקב ביצוע השינויים הנ”ל.
בשעה שאנו עושים את כל המאמצים לשמור את המידע מעודכן ונכון, אין באפשרותנו לייצג ולספק אחריות בשום צורה, כתובה, מצולמת או בעל פה, בצורה משתמעת או מרומזת לגבי התוכן, הדיוק, האמינות, ההתאמה או הזמינות בהקשר לאתר או האינפורמציה, מוצרים, שירותים, או גרפים קשורים אשר כלולים באתר לכל מטרה. לכן, כל שימוש באינפורמציה כזו היא על אחריותך הבלעדית.
בשום צורה, אנו לא נהיה אחראים לכל הפסד או נזק הכלולים ללא הגבלה, ישירה ו/או אשר נובעת מאובדן או נזק, או כל אובדן או נזק כלשהו אשר יהיה כתוצאה מאובדן מידע, או רווחים אשר ינבעו כתוצאה משימוש באתר זה.
באתר זה ישנם קישורים לאתרים אחרים אשר אינם תחת שליטה של הנהלת האתר ו/או החברה. אין לנו שליטה על החומר, המידע, התוכן והזמינות של אתרים אלו. עצם הכללת הקישור באתר אינה מרמזת שאנו ממליצים או תומכים בתוכן המפורט בהם.
נעשה כל מאמץ כדי שהאתר יפעל בצורה חלקה, ויחד עם זאת, הנהלת האתר ו/או יובל ביאליק אינם לוקחים שום אחריות על כך שהאתר לא יפעל בצורה זמנית בגלל עניינים טכניים אשר אינם בשליטתנו.
מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך או למחוק כל כתבה או תגובה, מכל סוג שהוא ובכל עת, בהתאם לשיקול דעתם של העורכים.
האתר לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי באתר או בשירות יתוקן.

מדיניות פרטיות

מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע כניסתך לאתר.
אנו מתחייבים שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר, לגוף שלישי, במידה ותרשם לשירותים המוצעים באתר. באתר מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.
במסירת הפרטים על ידך באתר, יהיה יובל ביאליק רשאי, והינך מסכים לכך, כי מידי פעם בפעם יישלח אליך לתיבת הדואר האלקטרוני שמסרת, דואר אלקטרוני ובו מידע על פעילות יובל ביאליק וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע שיובל ביאליק עצמו מפרסם ובין אם מידע של יצרנים ו/או ספקים שיובל ביאליק משווק ו/או מפיץ את מוצריהם. באם אינך מעונין בקבלת דואר מסחרי כאמור, תוכל לבטל הסכמתך לגבי המשך קבלת דואר כאמור באמצעות לחיצה על כפתור הסרה בתחתית המסר או הודעה בכתב לכתובת דואר אלקטרוני [email protected]
יובל ביאליק רשאי להשתמש בנתונים שהוזנו על ידי המשתמש לשימוש מסחרי שלו. הנתונים, כפי שנמסרו על ידי המשתמש, ישמשו את מפעילי האתר לצורך פילוח המידע לרבות עיבודים סטטיסטיים.
המשתמש מסכים בזאת לשימוש במידע שהוכנס על ידו לצורך קבלת השירות המפורסם באתר, לרבות קבלת כל העדכונים הדרושים ו / או חומר מקצועי ו / או מידע פרסומי ו / או שיווק מידע מצדדים שלישיים איתם יש ליובל ביאליק הסכם. ביטול ההסכם יבוצע על ידי מתן הודעה בכתב ליובל ביאליק. הביטול יהיה תקף רק לגבי פרסומים ממועד הביטול ואילך.

האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבינו. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. משתמש שאינו רוצה לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, ראוי לזכור כי נטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. המשתמש יכול למחוק את ה-Cookies במחשבו בכל רגע. מומלץ לעשות זאת רק בתנאי שהמשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר יותאם להעדפותיו.

שאלות, תגובות, או דיווחים על בעיות

ניתן להפנות שאלות, תגובות או דיווחים להנהלת האתר דרך טופס צור קשר

קניין רוחני – הצגת תכנים מהאתר או הפצתם באתרים אחרים

התכנים באתר זה מוגנים בזכויות יוצרים והבעלות עליהן הינה ברשות הנהלת האתר ו/או יובל ביאליק.
במידה ולא קיים חוזה אחר בין אתר “לנגן גיטרה בחמישה שבועות” לבין גורם המעוניין להציג או להפיץ תכנים מהאתר, הרישיון לשימוש בתכני האתר, לרבות התגובות, יהיה על פי הסכם
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License
ניתן לראות את הגרסה המלאה של הסכם Creative Commons בקישור הבא:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0

תנאי שימוש במערכת הדיונים והתגובות

האתר מאפשר לגולשים לכתוב הודעות שיופיעו במערכת הדיונים, לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתר, לעיין בהודעות של גולשים אחרים במערכת הדיונים ובתגובות להודעות.
בכניסתך למערכת הדיונים והתגובות הנך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש כמפורט להלן. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי כל שימוש במערכת הדיונים והתגובות שלא בהתאם לתנאים אלה הינו אסור בהחלט.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי תנאי השימוש במערכת הדיונים והתגובות יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כתיבת ומסירת תגובה לכתבה באתר ועל העיון בתגובות של גולשים אחרים.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן המופיע במערכת הדיונים והתגובות אינו התוכן המסופק על ידי האתר, וכי מערכת האתר אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות במערכת הדיונים והתגובות, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת מערכת הדיונים והתגובות.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי הנהלת האתר ו/או יובל ביאליק אינם אחראים לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבמערכת הדיונים והתגובות, או מצפייה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים במערכת הדיונים והתגובות.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן וההודעות המופיעים במערכת הדיונים והתגובות הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בדיונים. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי בשימוש במערכת הדיונים והתגובות אתה עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד’, וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה מהנהלת האתר ו/או יובל ביאליק בעניין זה.
הנהלת האתר ו/או יובל ביאליק אינם אחראים לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה למערכת הדיונים והתגובות.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמש במערכת הדיונים והתגובות הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.
כמשתתף במערכת הדיונים והתגובות הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:
לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר (להעביר מידע באמצעות מערכת הדיונים והתגובות או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי תכנת המסרים בה הוא משתמש או כל אמצעי זיהוי אחר).
לא לשלוח למערכת הדיונים והתגובות מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.
לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר או למשתמש במערכת הדיונים והתגובות.
לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.
לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות.
לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.
לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר במערכת הדיונים והתגובות, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו.
לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.
לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים במערכת הדיונים והתגובות.
לא להעלות למערכת הדיונים והתגובות הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן.
לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד’.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי משלוח הודעה למערכת הדיונים והתגובות מהווה רישיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה למערכת האתר לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי מערכת הנהלת האתר ו/או החברה רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של מערכת האתר או של מי מטעמה, חורגת מהנורמות הראויות בעיניהם למערכת דיונים, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, הנהלת האתר ו/או יובל ביאליק אינם חייבים ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד הנהלת האתר ו/או יובל ביאליק ו/או מי מטעמם.
המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות למערכת הדיונים והתגובות, מסכים בזאת ומתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג’ עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג’ כלשהו.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי הנהלת האתר ו/או יובל ביאליק אינם אחראים לשמירת פרטיות פרטי המשתמש במערכת הדיונים והתגובות, ובנוסף הם שומרים לעצמם את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:
אם השימוש שעשה המשתמש במערכת הדיונים והתגובות ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש במערכת הדיונים והתגובות או עשה בהם שימוש – אינו חוקי.
אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג’ כלשהו ו/או על ידי הרשות המוסמכת.
אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.
אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של הנהלת האתר ו/או החברה.
אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו.
אם מערכת האתר נדרשת לגלות את החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.
מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש במערכת הדיונים והתגובות בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט, והמשתתף במערכת הדיונים והתגובות מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
הנהלת האתר ו/או החברה תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את מערכת הדיונים והתגובות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.
הנהלת האתר ו/או החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לאתר חומר פוגעני ו/או מפר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. עם זאת, באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המתפרסם במערכת הדיונים והתגובות הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו – אנא הודע על כך מיידית למערכת האתר בצירוף פרטים מלאים.

תנאי ביטול וזיכוי

בהיעדר הודעה אחרת בעמוד התשלום, ניתן לבטל כל עסקה שמתבצעת דרך האתר תוך 14 ימים ולקבל זיכוי כספי מלא, בניכוי 10% דמי ביטול (או 250 ש”ח, הנמוך מביניהם)

תנאי ביטול ואחריות לקורסים הפיזיים של “לנגן גיטרה בחמישה שבועות” – בשישה מפגשים פרונטליים או יותר
לתשומת ליבך – יש לך אחריות מלאה על הקורס
במקרה שלא הצלחת לנגן אפילו שיר אחד ברמה בסיסית,
ניתן לקבל החזר כספי עד למועד סיום הקורס שאליו נרשמת בלבד
על מנת לממש את האחריות יש להגיע לכל מפגשי הקורס
במקרה של ביטול –
1. יש להודיע לנו לפחות 14 יום לפני מועד פתיחת הקורס כדי לקבל החזר כספי,
במקרה כזה יבוצע זיכוי למעט דמי ביטול בסך 5% מגובה העסקה או 100 ש”ח – לפי הנמוך מביניהם
2. ביטול שנעשה עד 7 ימים לפני תחילת הקורס – תזוכה/י, מלבד דמי הרשמה בסך 480 ש”ח שלא יוחזרו
3. כל ביטול שנעשה פחות מ7 ימים ממועד פתיחת הקורס יחוייב בעלות הקורס במלואה
ותישמר לך הזכות לדחות את השתתפותך למועד אחר על פי בחירתך

חשוב – האחריות ניתנת על ההצלחה שלך בקורס בלבד, לאחר שהשתתפת בו באופן פעיל
 לא יינתן החזר כספי למי שכלל לא השתתף בקורס או השתתף בו באופן חלקי בלבד
כן ניתן יהיה לממש את הקורס במועד אחר על פי בחירתך במידה ומשהו ישתנה בחייך האישיים

אספקה

פרטי הגישה לקורס הדיגיטלי יישלחו ללקוח בדוא”ל תוך 72 שעות מרגע ביצוע העסקה

אחריות

במידה ומכל סיבה שהיא לא יצליח נותן השירות לספק את הקורס הדיגיטלי ללקוח, הנ”ל יהיה זכאי לביטול העסקה ולהחזר כספי מלא
תנאי ביטול ואחריות לקורסים הפיזיים של “לנגן גיטרה בחמישה שבועות” – בשישה מפגשים פרונטליים או יותר
לתשומת ליבך – יש לך אחריות מלאה על הקורס
במקרה שלא הצלחת לנגן אפילו שיר אחד ברמה בסיסית,
ניתן לקבל החזר כספי עד למועד סיום הקורס שאליו נרשמת בלבד
על מנת לממש את האחריות יש להגיע לכל מפגשי הקורס
במקרה של ביטול –
1. יש להודיע לנו לפחות 14 יום לפני מועד פתיחת הקורס כדי לקבל החזר כספי,
במקרה כזה יבוצע זיכוי למעט דמי ביטול בסך 5% מגובה העסקה או 100 ש”ח – לפי הנמוך מביניהם
2. ביטול שנעשה עד 7 ימים לפני תחילת הקורס – תזוכה/י, מלבד דמי הרשמה בסך 480 ש”ח שלא יוחזרו
3. כל ביטול שנעשה פחות מ7 ימים ממועד פתיחת הקורס יחוייב בעלות הקורס במלואה
ותישמר לך הזכות לדחות את השתתפותך למועד אחר על פי בחירתך

חשוב – האחריות ניתנת על ההצלחה שלך בקורס בלבד, לאחר שהשתתפת בו באופן פעיל
 לא יינתן החזר כספי למי שכלל לא השתתף בקורס או השתתף בו באופן חלקי בלבד
כן ניתן יהיה לממש את הקורס במועד אחר על פי בחירתך במידה ומשהו ישתנה בחייך האישיים

שינויים לתנאי השימוש באתר זה בלי הודעה

תנאי שימוש הם דינמיים, ולעיתים משתנים, אין עליך להניח שהם יישארו אותו הדבר ועליך להסכים לבדוק אם יש שינויים בתנאים בכל פעם אשר אתה מבקר באתר. אלא אם כן, הבסיס של האתר והתנאים השתנו בצורה כזו שנשלח הודעה באתר או באמצעות האימייל, לא תקבל שום הודעה על שינויים לתנאים אלו. בשום נסיבות, אתר זה אינו מבטיח הודעה. המשך השימוש שלך באתר הינו ראיה לקבלת התנאים של כתב ויתור זה או שינויים שיבוצעו בו.

על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד