אנא לימדו היטב את השיעור כך שתוכלו להעביר אותו בפני כיתה של תלמידים חדשים

מתוך השיעור הראשון בקורס “לנגן גיטרה בחמישה שבועות”