מדיניות פרטיות

מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע כניסתך לאתר.
אנו מתחייבים שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר, לגוף שלישי, במידה ותרשם לשירותים המוצעים באתר. באתר מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.
במסירת הפרטים על ידך באתר, תהיה “לנגן גיטרה בע”מ” רשאית, והינך מסכים לכך, כי מידי פעם בפעם יישלח אליך לתיבת הדואר האלקטרוני שמסרת, דואר אלקטרוני ובו מידע על פעילות “לנגן גיטרה בע”מ” וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע ש”לנגן גיטרה בע”מ” עצמה מפרסמת ובין אם מידע של יצרנים ו/או ספקים ש”לנגן גיטרה בע”מ” משווק ו/או מפיץ את מוצריהם. באם אינך מעונין בקבלת דואר מסחרי כאמור, תוכל לבטל הסכמתך לגבי המשך קבלת דואר כאמור באמצעות לחיצה על כפתור הסרה בתחתית המסר או הודעה בכתב לכתובת דואר אלקטרוני [email protected]
“לנגן גיטרה בע”מ” רשאית להשתמש בנתונים שהוזנו על ידי המשתמש לשימוש מסחרי שלה. הנתונים, כפי שנמסרו על ידי המשתמש, ישמשו את מפעילי האתר לצורך פילוח המידע לרבות עיבודים סטטיסטיים.
המשתמש מסכים בזאת לשימוש במידע שהוכנס על ידו לצורך קבלת השירות המפורסם באתר, לרבות קבלת כל העדכונים הדרושים ו / או חומר מקצועי ו / או מידע פרסומי ו / או שיווק מידע מצדדים שלישיים איתם יש ל”לנגן גיטרה בע”מ” הסכם. ביטול ההסכם יבוצע על ידי מתן הודעה בכתב ל”לנגן גיטרה בע”מ”. הביטול יהיה תקף רק לגבי פרסומים ממועד הביטול ואילך.

האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבינו. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. משתמש שאינו רוצה לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, ראוי לזכור כי נטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. המשתמש יכול למחוק את ה-Cookies במחשבו בכל רגע. מומלץ לעשות זאת רק בתנאי שהמשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר יותאם להעדפותיו.