איך לשבת נכון, איך להחזיק את הגיטרה ולהפיק צליל נקי