בלחיצה על כפתור הרכישה בעמוד “גיטרה בשקל”, הנני מסכימ/ה לתנאים הבאים:
ידוע לי כי הנני רוכש/ת את הזכות לקבל גיטרה ב1 ש”ח בלבד בהרשמה לקורס “לנגן גיטרה בחמישה שבועות” בלבד.
ידוע ומוסכם עליי כי במידה ואחליט שלא להירשם לקורס “לנגן גיטרה בחמישה שבועות” מכל סיבה שהיא,
לא תסופק לי כל גיטרה ולמעשה רכישה זו בטלה ומבוטלת כאילו לא התקיימה מעולם.
ידוע ומוסכם עליי כי למעשה הנני רוכש/ת את הזכות לקבל גיטרה כמשתתף/ת פעיל/ה בקורס בלבד
וכי רכישה זו תיכנס לתוקף אך ורק במידה ואכן נרשמתי לקורס הנ”ל.