פרטי התקשרות
לנגן גיטרה בחמישה שבועות
משמר השרון | תל אביב
טלפון: 054-4309540
bialikyuval@gmail.com